Giáo viên tại MONOL tham gia vào hoạt động nâng cao kỹ năng

0

Thầy/ Cô giáo là những người có ảnh hưởng lớn tới học viên. Họ không chỉ giúp học viên chọn nghề mà còn trở thành những người bạn trong quá trình phát triển. Được tổ chức trong tháng 9 – tháng vinh danh nhà giáo tại Philippines, các giáo viên của MONOL đã tham gia các hoạt động như team buildings, đào tạo nâng cao kĩ năng.

Ngày 2/9/2019, phòng Đào Tạo của MONOL đã tổ chức khoá đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Trong vòng 2 giờ đồng hồ, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, các hoạt động tiếng Anh được chuẩn bị để bồi dưỡng kĩ năng cho các giáo viên ESL.

Phòng tập Yoga trở thành một lớp đào tạo và những tấm gương trở thành bảng trắng. Các hoạt động tập trung vào các bài học phát âm và ngữ pháp.

Trong khi làm việc nhóm, giáo viên đã luyện tập và dần nâng cao kĩ năng tiếng Anh của họ. Họ đã chia sẻ những ý tưởng với các bạn cùng nhóm và giúp nhau tìm ra những câu trả lời đúng. Hơn thế, phòng Đào Tạo đã đưa ra những gợi ý để làm rõ hơn các chủ đề được thảo luận.

Share.

Leave A Reply