Post Employment (Tiếng Anh Công Sở)

0

Các môn học của Post-employment không chỉ nâng cao các kỹ năng tiếng Anh mà còn tăng sự tự tin nhằm mang lại hiệu quả giao tiếp, trình bày kế hoạch, chiến lược tại nơi làm việc.

Khoá học được chia thành 2 kỳ, mỗi kỳ 4 tuần, tổng cộng là 8 tuần học.

Nội dung chương trình học bao gồm: Cách diễn đạt trong nhiều tình huống khác nhau như báo cáo, viết thư kinh doanh, thuyết trình… trong môi trường thương mại, công việc. Học viên cũng sẽ được học cách quảng cáo, tổ chức các sự kiện ưu đãi…. Thông qua nhiều tình huống khác nhau, học viên có thể giao tiếp linh hoạt được trong nhiều tình huống khác nhau bằng tiếng Anh trong kinh doanh. Với các bài thuyết trình tiếng Anh Thương mại, học viên phải chuẩn bị thêm cả video.

Share.

Leave A Reply