Flight Attendant Traning (Tiếng Anh Hàng Không)

0

Chương trình này giúp đẩy mạnh khả năng tiến xa trong nghề nghiệp cho học viên. Các môn học trong chương trình nhằm cải thiện các kĩ năng và khả năng hoàn thành tốt công việc của mình thông qua sử dụng thành thạo tiếng Anh thương mại.

Khoá học được chia thành 2 kỳ, mỗi kỳ 4 tuần, tổng cộng là 8 tuần học.

Nội dung chương trình học bao gồm: cách diễn đạt trong nhiều tình huống khác nhau như báo cáo, viết thư kinh doanh, thuyết trình… trong môi trường thương mại, công việc. Học viên cũng sẽ được học cách quảng cáo, tổ chức các sự kiện ưu đãi…. Thông qua nhiều tình huống khác nhau, học viên có thể giao tiếp linh hoạt được trong nhiều tình huống khác nhau bằng tiếng Anh trong kinh doanh. Với các bài thuyết trình tiếng Anh Thương mại, học viên phải chuẩn bị thêm cả video.

Share.

Leave A Reply