Lịch đón học viên 2020 – 2021

0

※ Tất cả các khoá học sẽ khai giảng vào mỗi hai tuần (Cả khoá A và B). Những ngày đánh dấu màu đỏ là dành cho khoá A.

※ Nếu học viên nhập học vào ngày khác với ngày quy định trong lịch phía trên vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên, để đến MONOL, học sinh sẽ có 2 lựa chọn:

  • Chọn chương trình Pick-up các nhân trị giá 200$
  • Tự đi đến MONOL

Học viên đăng ký khoá ESL sẽ học chương trình One-On-One ESL trước, sau đó mới tham gia chương trình học đã đăng ký vào kì học tiếp theo. Học viên khoá IELTS sẽ tham gia 5 lớp 1:1 trong tuần học đầu tiên. Tiếp đó, tham gia chương trình học như bình thường.

※ Tất cả học sinh được yêu cầu hoàn thành chương trình học theo lịch trình kết thúc học kỳ. MONOL khuyến khích học viên theo dõi ngày bắt đầu được liệt kê ở trên. Nếu không, họ sẽ phải đăng ký thời lượng chương trình được đánh số lẻ, tức là 3 tuần/ 5 tuần/ 7 tuần.

Share.

Leave A Reply