Thông báo về ngày nghỉ lễ 13 tháng 9 năm 2019

0

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, đã được chính thức tuyên bố là một ngày nghỉ lễ tại Baguio. Tuyên bố này có ảnh hưởng từ người dân của Khu hành chính Cordilleran (CAR) và đây là lễ kỷ niệm cuộc đàm phán hòa bình Sipat năm 1986 (Tuyên bố số 802).

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng MONOL vẫn sẽ làm việc và có đầy đủ lớp học như ngày bình thường cho học viên.

Share.

Leave A Reply