PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA TẠI MONOL

0

Sự nguy hiểm của virus Corona đã được cảnh báo trên toàn thế giới, phạm vi ảnh hưởng của chủng virus ngày càng lan rộng tới nhiều quốc gia. Ý thức được tầm quan trọng của việc phòng chống, Monol đã triển khai những biện ngăn ngừa dịch bệnh corona.

Thông báo có hiệu lực ngay lập tức, Monol sẽ dán thông báo tại khu vực bảng tin khuôn viên trường:

 1. Tất cả các giáo viên, học viên và nhân viên trường sẽ được cấp phát MỘT KHẨU TRANG MỖI. Tất cả phải đeo khẩu trang mọi lúc.
 2. Nước rửa tay sát khuẩn sẽ được trang bị trong mỗi lớp , ký túc xá và khu vực sinh hoạt chung của trường.
 3. Học viên, nhân viên nhân, du khách đến thăm quan sẽ được đo nhiệt độ cơ thể ngay tại cổng trường.
 4. Monol sẽ cung cấp phòng đơn, lớp học online, các bữa ăn trong ngày đối với các học viên mới. Các học viên này sẽ được chỉ định ở gần nhau.
 5. Đối với bất kể quốc tịch, loại phòng , khoá học, học viên sẽ được chỉ định ở phòng đơn, hoặc có nhiều nhất 1 bạn ở cùng phòng trong vòng hai (02) tuần. Trong suốt bốn (04) tuần đầu, những học viên này sẽ được tự động học đăng ký 5 lớp học 1:1 và không được tham gia các lớp học tự chọn trong 2 tuần.
 6. Đội ngũ nhân viên Y Tế của Monol sẽ tổ chức đo thân nhiệt của học viên mới đến ngay ngày đầu tiên và theo dõi tình hình sức khoẻ suốt hai (02) tuần sau đó.

The Review

93% Amazing!

Vestibulum sit amet ante eget diam scelerisque eleifend. Nam metus mauris, cursus non suscipit ut, faucibus ut quam.

Quisque ac scelerisque dolor!

 • Design 95 %
 • Performance 90 %
 • Usability 85 %
 • Features 95 %
 • Battery Life 99 %
 • User Ratings (0 Votes) 0 %
Share.

Leave A Reply