Lịch các lớp học bù cho tháng 4

0

Lịch các lớp học bù cho những ngày nghỉ lễ trong tháng 4 là thứ 7 ngày 4 tháng 4 cho học viên Term B

Dưới đây là các ngày nghỉ lễ trong tháng 4

Ngày 9 tháng 4 – Araw ng Kagitingan / Maundy (Thứ 5)

Ngày 10 tháng 4 – Good Friday (Thứ 6)

Share.

Leave A Reply