One-On-One ESL

ONE-ON-ONE ESL là một khóa học tập trung vào việc học và hướng dẫn cá nhân. Nó đảm bảo sự tương tác chất lượng cao giữa học viên và giáo viên trong lớp bằng cách mở ra nhiều cơ hội hơn cho học viên hỏi các câu hỏi và kỹ năng thực hành. Trong khóa học này, giáo viên có thể thích nghi với thói quen giao tiếp của học viên cũng như cung cấp cho học viên nhiều phản hồi hơn và đảm bảo hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ.

Ba (3) tiếng lớp học chính và 2 tiếng học lớp tự chọn (Học sinh có thể chọn một môn học trong số 2 môn tự chọn được cung cấp: Nói / Phát âm + Viết).