Lịch sử và Thành tựu

2003 Thành lập trường học ngôn ngữ tại Thành phố Baguio.

Được công nhận và cho phép giảng dạy bởi Cơ quan Giáo dục và Phát triển kỹ năng Philippines (TESDA) và Ủy quyền của Cục quản lý nhập cảnh Philipines.

2004 Thành lập Junior English Camp
2005 Mở cơ sở BRENTWOOD ở thành phố Baguio
2006 Liên kết giảng dạy khóa ngôn ngữ cho trung tâm ngoại ngữ trường Đại học Jinju
2007 Mở thêm cơ sở MARTIN ở thành phố Baguio.

Liên kết giảng dạy khóa ngôn ngữ cho sinh viên Đại học Gyeongsang

2008 Là một trong những trung tâm Anh ngữ được khuyến học ở Bộ Du lịch Philippines với địa chỉ tại đường Tacay, Pinsao Proper Barangay, Baguio.

Liên kết giảng dạy khóa học ngôn ngữ cho Học viện Kỹ thuật số Yonam.

2009 Đã ký MOU với trường đại học CIC tại Úc (Cambride International Center)
2010 Thành lập khóa học tiếng Anh EMONOL Online
2011 Thành lập tổ chức Quốc tế chuyên trách các chương trình đảm bảo cho học viên có mong muốn du học nước ngoài.

Thành lập khóa học tiếng Anh IELTS EMONOL Online

2013 Hoàn thành chương trình General ESL mới
2014 Hoàn thành chương trình giảng dạy Intensive Speaking ESL và TOEIC Listening & Reading.

Liên kết giảng dạy khóa học ngôn ngữ cho sinh viên Đại học Sunmoon

2015 Mở một sân Golf nhỏ trong học viện

Tiến hành đổi mới hoàn toàn lại ký túc xá

Liên kết giảng dạy khóa học ngôn ngữ cho sinh viên Đại học Sunmoon