Khóa ESL cơ bản

Đây là khóa học dành cho học viên đã thành thạo trong việc sử dụng tiếng Anh. Khóa học nhằm nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm. Trong đó, bao gồm 02 bậc học: Foundation, Essential với 03 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp, với mỗi cấp độ kéo dài trong 8 tuần.

  • 7 giờ học mỗi ngày: 3 lớp học 1:1, 4 lớp học 1:4
  • Khóa học thực hiện hệ thống đánh giá theo phần trăm (Percentage Grading System) nhằm đánh giá quá trình học tập của học viên
  • Thực hiện chương trình Bridge Program cho học viên không đủ điểm số ở mỗi cấp độ.

Các mức điểm IELTS tương ứng với các cấp độ được đánh giá sau khi hoàn thành mỗi khóa học.

Môn học Lớp học Thời lượng Mô tả lớp học
Listening 1:1 2 tiếng Giờ học Listening giúp giao tiếp lưu loát. Không chỉ luyện tập nghe các hội thoại với từ vựng giao tiếp đơn giản, mà còn nhằm tăng khả năng hiểu được câu văn. Ngoài ra, cứ lặp đi lặp lại các nội dung đã nghe, phải tóm tắt lại bài cũng sẽ tăng khả năng Speaking.
Reading 1:1 1 tiếng Giờ học thực hành đọc nhanh, hiểu được nội dung. Mục đích thực hành là nhằm duy trì khả năng ghi nhớ, đoán được nghĩa của các từ vựng mới gặp lần đầu, cách phát âm trôi chảy.
Speaking 1:4 2 tiếng Giờ học chú trọng vào kĩ năng Nói nhằm tăng năng lực hội thoại sử dụng trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh, chủ đề nào. Thông qua việc luyện tập thường xuyên, học viên có thể học được nhiều cách diễn đạt tiếng Anh, từ vựng linh hoạt.
Writing 1:4 1 tiếng Giờ học luyện kĩ năng Viết chính xác và thống nhất. Học viên sẽ được học cách sử dụng hợp lý các từ vựng, sử dụng ngữ pháp chính xác và viết luận một cách tự nhiên, có logic.
Pronunciation 1:4 1 tiếng Lớp học luyện phát âm theo giọng Mỹ chuẩn. Học viên sẽ học nhiều quy tắc phát âm khác nhau, qua hình thức thực hành, học viên có thể tăng khả năng phát âm đúng và sử dụng từ vựng, câu văn chính xác.

Học viên có thể lựa chọn thêm lớp học 1:1 (mất phí). Ngoài ra, học viên cũng có thể đổi lớp học nhóm thành lớp học 1:1 (mất phí).

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ

BRIDGE PROGRAM

Học viên nếu có điểm cuối kỳ dưới 76 sẽ tự động chuyển qua học chương trình Bridge Program trong vòng 4 tuần. Ngoài ra, học viên không đạt được điểm 80% trong bài kiểm tra Revalidation test cũng sẽ tham gia học chương trình này.

Trong chương trình Bridge Program, lớp nghe và đọc sẽ được bổ sung thêm bài học mới. Lớp học nói, viết, ngữ pháp và phát âm sẽ như khóa học chuẩn bị cho người mới bắt đầu.

REVALIDATION TEST

Nếu học viên đạt điểm cuối kỳ từ 77-79 sẽ phải thực hiện bài kiểm tra Revaliation test vào mỗi ngày thứ Hai của học kỳ. Thông qua bài kiểm tra, học viên sẽ xác định rõ mức độ cho chương trình Bridge Program. Bên cạnh đó, kết quả của bài kiểm tra Revalidation test sẽ được coi là trình độ hiện tại và là điểm để xem xét cấp học phù hợp cho học viên.

Nếu học viên nào có nhu cầu đánh giá lại trình độ của mình thì có thể tham gia bài kiểm tra Revalidation này. Tuy nhiên, kết quả của bài kiểm tra sẽ không ảnh hưởng hoặc thay đổi kết quả cuối kỳ của học viên.

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

Kiểm tra trình độ được sẽ được thực hiện vào thứ Hai đầu tiên của học kỳ. Học sinh được đánh giá riêng biệt qua các kỹ năng: Nghe, Đọc / Nói và Viết. Kết quả của các bài kiểm tra này xác định được trình độ ban đầu của các học viên.