Khi đăng ký học từ 12 tuần trở lên, học viên có thể đăng ký khoá học IELTS Guarantee đảm bảo IELTS 5.5, 6.0, 6.5, 7.0. Theo đó, học viên được miễn phí lệ phí 1 lần thi, trường hỗ trợ nhiều nhất có thể để giúp học viên tập trung, chuyên tâm được vào học tập. Cứ thứ 6 hàng tuần, trường tổ chức thi thử từng môn.

Nội dung khoá học IELTS Guarantee bao gồm:

  • 3 tiết học lớp 1:1: Học các môn học bản thân học viên còn yếu.
  • 4 tiết học nhóm: IELTS (Reading, Listening, Speaking, Writing).
  • Giờ học đặc biệt (3h30 phút):30 phút lớp buổi sáng (6:30 ~ 7:00 AM, nội dung học là phát âm, mô hình mẫu câu, từ vựng), ngữ pháp tiếng Anh (17:00 ~18:00), 2h buổi tối (19:00 ~21:00, IELTS, TOEIC, thực hành phỏng vấn…). Với những học viên không có nguyện vọng tham gia lớp học, thì sẽ tự học.