Giới thiệu về khóa ESL

Chương trình ESL có ba (03) khóa với các mức độ khác nhau nhằm phân loại trình độ của học viên từ việc thấu hiểu, truyền đạt và giao tiếp tiếng Anh. Trong đó, chương trình Foundation ESL (dành cho người mới bắt đầu). Essential ESL (khóa học cơ bản) và Intensive ESL Speaking ESL (khóa học nâng cao).

Khóa học Regular Speaking ESL One-On-One ESL

Lớp nhóm ESL

Mục tiêu

Những học viên mong muốn cải thiện toàn diện kỹ năng giao tiếp Sinh viên muốn có thêm nhiều cơ hội giao tiếp, nói chuyện và nhận được nhiều lời nhận xét hơn từ giáo viên Sinh viên muốn có được sự tự tin hơn thông qua việc tương tác với bạn học cùng nhóm.

Lớp học

5 môn, 7 lớp học

3 tiếng lớp 1:1

Listening (2 tiếng)

Reading (1 tiếng)

 

4 tiếng lớp 1:4

Speaking (2 tiếng)

Writing (1 tiếng)

Phát âm (1 tiếng)

Note: Nếu chỉ có 1 học viên cùng trình độ thì sẽ đổi thành 5 lớp 1:1.

3 môn, 4 – 5 lớp học

Tất cả là lớp 1:1

Môn học chính: 3 tiếng

Listening (2 tiếng)

Reading (1 tiếng)

Môn học tự chọn: chọn 1 trong các lớp

Speaking (2 tiếng)

Writing + Phát âm (2 tiếng)

 

3 môn, 4 lớp học

Tất cả là lớp 1:4

Speaking (2 tiếng)

Writing (1 tiếng)

Phát âm (1 tiếng)