Giới thiệu khoá IELTS

Khóa học IELTS dành cho các sinh viên dự định học tập hoặc làm việc ở nước ngoài và nhằm mục đích đào tạo sinh viên hướng tới mục tiêu đạt được điểm số cao trong các kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh hoặc IDP Australia. Tại MONOL, đội ngũ giáo viên giảng dạy khoá IELTS tách riêng biệt với đội ngũ giáo viên giảng dạy các khoá học khác. Chương trình học IELTS mỗi tháng sẽ tuyển sinh 10~15 học viên, do 10 giáo viên chuyên giảng dạy IELTS đảm nhận.

  • Yêu cầu: Những đối tượng đạt trình độ IELTS 4.0 trở lên hoặc đạt kết quả bài thi thử tại MONOL từ 4.0 trở lên. Các đối tượng có trình độ Intermediate ở khoá học Regular ESL hoặc Intensive Speaking ESL tại MONOL.
  • 7 tiết học thường lệ (3 tiết lớp 1:1, 4 tiết nhóm 1:4) và 3 tiếng 30 phút (lớp học tự chọn).
  • Trong các giờ học lớp 1:1, học viên có thể yêu cầu để chú trọng học vào các môn học mình còn yếu, còn hạn chế
  • Thực hiện các bài kiểm tra thử IELTS. Qua các bài thi thử định kỳ như vậy, học viên có thể tự mình biết bản thân đang ở trình độ nào.
  • Đánh giá học viên thông qua các kỳ thi hàng tuần, trong tất cả các môn học và thi thử mỗi kỳ.
  • Cung cấp chương trình đảm bảo cho những học viên muốn đạt được điểm số mong muốn trong một khoảng thời gian cụ thể.

IELTS sẽ có một buổi giới thiệu về tất cả những thông tin cơ bản của dạng bài thi IELTS trước khi vào khóa học.

Bài thi thử IELTS được thực hiện vào thứ Sáu hàng tuần để đánh giá sự tiến bộ của học viên.