Chương trình LEAP

LEAP English là viết tắt của Learner-focused, Exclusive, Accelerated English Competency, Premium Program – Học tập tập trung, riêng biệt, tăng tốc, chất lượng cao. LEAP được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và khả năng cụ thể học viên để đạt được mục tiêu học tập cao nhất mà họ đặt ra.

Đặc biệt, chỉ những học viên đã học ở MONOL và gia hạn khóa học mới được đăng ký học chương trình LEAP.

Chương trình tiếng Anh LEAP được thiết kế nhằm nâng cao tính cá nhân hoá, những giáo viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm giảng dạy để cùng học viên tạo nên chương trình học dành riêng cho học viên. Quá trình này bắt đầu ngay sau khi đánh giá học sinh, phong cách học tập, trình độ thành thạo hiện tại, kỹ năng và mục tiêu học tập.

Đặc điểm tiêu biểu của khóa học này là mức độ linh hoạt cực kỳ cao, học viên có thể dễ dàng yêu cầu, tùy chỉnh môn học theo mong muốn của bản thân. Mỗi ngày, học viên sẽ có 5 tiết 1:1 và 1 tiết tư vấn, theo dõi hiệu quả của chương trình mà nhà trường thiết kế. Sẽ có hai giáo viên được chỉ định giảng dạy suốt các tiết học trên trong đó học viên được chỉ định 1 giáo viên chính. Ngoài ESL, các môn học của IELTS, TOEIC, BUSINESS cũng có thể được đưa vào chương trình LEAP.

Giờ học 5 tiết học 1:1. 1 tiết học thảo tiến độ và chỉnh sửa cách thức học, môn học
 

 

Điểm đặc biệt

1.   Mỗi học viên đều có một Giáo Viên Hướng Dẫn. Giáo viên ấy sẽ cùng bạn tạo ra một giáo trình phù hợp nhất với khả năng và thực lực của bạn nhất. Giáo viên cũng bám sát theo tiến độ của bạn suốt quá trình học và điều chỉnh cho phù hợp nếu có sự thay đổi.

2.  Mỗi học viên đều phải trải qua bài thẩm định đầu vào, qua bài này học viên sẽ được. Giáo Viên hướng dẫn chỉ ra những điểm mạnh điểm yếu của bản thân dựa vào đó thiết lập một giáo trình tốt nhất và phù hợp nhất.