Mô hình học 3Rs

0

Monol tin rằng, nếu như học viên học hành chăm chỉ, thì học viên có thể tự tin sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong và ngoài lớp học. Việc học hành chăm chỉ sẽ giúp học viên duy trì được nhịp điệu học tập và sử dụng thành thạo các bài học và kĩ năng đã được học trên lớp. Như đã nói ở trên, do đó, nhà trường áp dụng chương trình 3Rs “Review (ôn lại), Rewrite (viết lại), Read (đọc)”, như là một phần bắt buộc trong việc tự học. Bên cạnh đó, chương trình 3Rs không chỉ áp dụng trong quá trình ôn và làm bài tập đã được học trong một ngày mà còn được nhắc lại trong mỗi đầu giờ của tiết học mới. Ngoài ra, điều này cũng được khuyến khích trong thời gian tự học nhằm ôn lại các bài đã học trong một tuần.

Share.

Leave A Reply