CHƯƠNG TRÌNH SPARTA VÀ SELF-SPARTA

0

Những điều kiện dành cho học viên tham gia chương trình Sparta:

  1. Học viên sẽ phải thanh toán tiền đặt cọc 2.000 PHP sau mỗi 4 tuần. Nếu học viên có từ 1-5 lỗi trong bài kiểm tra mỗi ngày, học viên sẽ bị trừ 50 PHP vào tiền cọc như là hình phạt. Nếu nhiều hơn 5 lỗi, học viên sẽ bị trừ 100 PHP. Tất cả số tiền phạt thu trong ngày, sẽ được chia cho tất cả các thành viên trong nhóm.
  2. Số dư của tiền cọc sẽ được hoàn trả cho học viên sau mỗi 04 tuần.
  3. Việc hủy đăng ký sẽ được thực hiện vào thời gian giữa chương trình và tiền cọc sẽ không được hoàn trả lại. Số tiền đó sẽ được chia cho tất cả các thành viên còn lại của chương trình.
  4. Thành viên của chương trình Sparta không được tham gia các hoạt động thể thao (bowling, bóng rổ) trong suốt tuần đầu tiên và tuần thứ ba của học kỳ.
  5. Học viên vắng trong các buổi tự học sẽ bị phạt bốn (04) giờ. Đồng thời, học viên sẽ được tính là vắng mặt nếu như đi trễ năm (05) phút.
  6. Học viên bị phát hiện ra ngoài, đi chơi, xem phim… nếu không có sự đồng ý của giáo viên sẽ bị phạt một (01) giờ.

 

Share.

Leave A Reply