Chương trình 3+1

Chương trình 3+1 tại MONOL là chương trình duy nhất sắp xếp học viên ở chung phòng với giáo viên (3 học viên) + (1 giáo viên). Việc này tạo điều kiện cho việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trong một nhóm với nền văn hóa đa dạng: Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Ả Rập Saudi. Ngoài ra, thông qua chương trình này, học viên có thể nhanh chóng cải thiện các kỹ năng và thúc đẩy quả trình học tiếng Anh của mình.