Chính Sách Hoàn Trả

Học viên nếu muốn hủy chương trình học sẽ phải điền mẫu đơn Refund Request Form. Sau khi học viên nộp đơn, thời gian thực hiện sẽ trong vòng hai (2) tuần. Mặt khác, đối với những học viên bị nhà trường cấm học do có hành vi vượt quá quy định của nhà trường, sẽ không được hoàn trả lại tiền khóa học. Sau khi hoàn tất thủ tục, học viên sẽ được nhận lại tiền thông qua công ty giới thiệu học viên. Số tiền hoàn trả sẽ đƣợc dựa trên số tiền mà trường đã được nhận và khấu trừ các khoản phí từ dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng.

A. Trước khi đến Philippines
 • Nếu học viên hủy khóa học ít nhất một (01) tuần trước khi đến Philippines sẽ được hoàn trả toàn bộ phí đã đóng, trừ 100$ phí đăng ký và phải nộp phạt 300$.
 • Mặt khác, đối học viên hủy khóa học ít hơn một (01) tuần trước khi đến Philippines sẽ bị trừ phí đăng ký 100$ và phí ký túc xá của một (01) tuần.
B. Trong quá trình học tập tại trường
 1. Phí không được hoàn trả
 • Phí đăng ký (100$)
 • Phí đón tại sân bay (50$) ** Học viên có thể đƣợc hoàn trả lại khoản này nếu như không sử dụng dịch vụ vi một tình huống bất ngờ nào đó.
 • Phí đón sân bay cá nhân (200$) ** Phí này chỉ có thể được hoàn trả nếu học viên hủy đúng ngày quy định và trước thời gian dự định đón.
 • SSP
 • Phí quản lý (Management fee)
 • Gia hạn visa và ACR I-card.
 1. Nếu học viên quyết định không tiếp tục chương trình cùng với MONOL trong thời gian tuần đầu tiên của học kỳ đầu tiên tại trường. Học viên sẽ được hoàn trả 100% học phí và phí ký túc xá nhưng trừ các phí sau sẽ không được hoàn trả: phí đăng ký, phí đón học viên, phí quản lý và phí SSP.
 2. MONOL có thể hoàn trả trong khoảng 2 hoặc 4 tuần tuỳ thuộc vào truơng trình của học viên. Học viên học lớp One-On-One ESL, TOEIC và Tiếng anh thương mại được phép huỷ bỏ trong 2 tuần đầu. Nếu quá thời gian đó, học viên chỉ đuợc rời khỏi khoá học mà không đuợc hoàn lại tiền.
 3. Trước khi học viên chuyển qua học kỳ mới, nếu như muốn hủy và được hoàn phícho học kỳ kế tiếp thì phải đăng ký trước ít nhất một (01) tuần khi bắt đầu kỳ mới. Học viên có thể sẽ được hoàn 100% học phí và phí ký túc xá.
 4. Mặt khác, những học viên quyết định hủy khóa học ít hơn một (01) tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới sẽ được nhận lại tiền học phí nhưng sẽ bị trừ một tuần tiền ký túc xá.
 5. Đổi phòng ký túc xá: giấy đăng ký đổi phòng hay khoá học có sẵn tại chỗ nguời quản lý văn phòng. Học viên muốn đổi phòng trong ngày đầu tiên nhập học sẽ được hoàn 75% phí. Nếu sau ngày đầu tiên sẽ được hoàn 50% phí.
 6. Thay đổi khoá học: nếu học viên chuyển từ khoá học Post ESL sang khoá học Regular Speaking ESL, phí Academic Admin được hoàn trả 100%.

Deprecated: WP_User_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 5.9.0! Hãy sử dụng capability thay cho who (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/qduibcdn/monol.vn/wp-includes/functions.php on line 5607