Chính sách EOP

Chính sách chỉ nói tiếng Anh – English Only Policy (EOP) được áp dụng nghiêm ngặt đối với sinh viên và nhân viên tại MONOL nhằm giúp học viên sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên trong các hoạt động hàng ngày. EOP đã trở thành một trong những phương pháp học tập hiệu quả, thúc đẩy học viên sử dụng tiếng Anh tối đa, duy trì kiến thức, thực hành liên tục và tăng cường sự lưu loát.

Tất cả các phòng ban của MONOL bắt buộc thực hiện chính sách này. MONOL có một hệ thống kiểm tra và giám sát để đảm bảo EOP được duy trì hiệu quả trong quá trình học tập của học viên.

Để đẩy mạnh EOP, MONOL áp dụng hình thức kỉ luật nghiêm khắc dành cho những học viên vi phạm chính sách này. Nếu học viên nói một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, họ sẽ chịu hình thức kỉ luật theo bảng dưới đây: