Những giáo viên giỏi nhất tại MONOL

0

MONOL có sáu bậc trong chương trình đào tạo giáo viên bao gồm các chương trình cơ bản và nâng cao chất lượng giảng dạy ESL giúp hiểu được chiều sâu cũng như giá trị mà khoá học mang đến. Trong suốt quá trình giảng dạy, giáo viên phải dành ít nhất một giờ mỗi ngày cho việc đào tạo. Việc đánh giá và kiểm tra chất lượng sẽ được diễn ra thường xuyên trong suốt 1 năm 2 tháng để đảm bảo kĩ càng trong phương pháp giảng dạy và cách tạo môi trường học tập tốt trên lớp.

Sáu (6) bậc trong chương trình đào tạo tại MONOL xoay quanh các chiến lược giảng dạy từ cơ bản đến nâng cao. Việc đánh giá và kiểm tra chất lượng hiên tại của mỗi giáo viên là điều cần thiết của tất cả các bậc trong chương trình đào tạo. Chính từ các bài kiểm tra này đã giúp cho MONOL đảm bảo được tính nhất quán trong việc cam kết chất lượng các lớp học tại trường.

Share.

Leave A Reply