Giới thiệu khóa tiếng Anh thương mại

Tiếng Anh thương mại là một khóa học đặc biệt nhằm tạo nền tảng cho việc sử dụng tiếng Anh chuyên nghiệp trong môi trường làm việc, với 03 khóa học: Pre-employment, Post-employment và Flight Attendant Training. Với mỗi học phần, học viên sẽ dược luyện tập một đề tài gần như với môi trường làm việc thực tế nhằm mang lại sự tự tin trong giao tiếp.

  • Yêu cầu: Vượt qua bài kiểm tra đầu vào được tổ chức bởi MONOL. Đạt đến trình độ Intermediate khoá học Regular Speaking ESL hoặc Intensive Speaking ESL.
  • Cung cấp 3 khóa học: Pre-employment, Post-employment và Flight Attendant Training
  • Khoá học cung cấp 5 tiết học mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 5 (5 tiết học lớp 1:1) và 3 giờ 30 phút (lớp học tự chọn)
  • Thứ 6 sẽ là ngày Hoạt động thực hành, sẽ không có giờ học vào thứ 6 mà thay vào đó là các hoạt động thuyết trình hoặc thảo luận nhóm. Hoạt động này được tổ chức 3 lần trong 4 tuần, còn 1 thứ 6 không tổ chức hoạt động thì sẽ tổ chức các giờ học tiếng Anh Thương mại như thường lệ.
  • Mở ra các cơ hội làm việc thông qua các bài thuyết trình kinh doanh, chiến dịch quảng cáo và cái bài phỏng vấn thử.
  • Các bạn học viên dễ dàng thích nghi và đối phó với những thách thức có thể gặp phải trong các môi trường làm việc khác nhau.