Business English Presentation

0

Bài thuyết trình trong khóa học Business English là một hoạt động hàng tuần mà học viên bắt buộc phải thực hiện. Thứ Sáu hàng tuần, học viên Business English, bất kể thuộc khóa học của họ là Pre-Employment, Post-Employment và Flight Attendant Training đều chuẩn bị một bài thuyết trình như một bài tập thực hành ứng dụng thực tế của môn học như Thuyết trình phỏng vấn, Nghiên cứu nền tảng công ty và Đàm thoại kinh doanh.

Chủ đề cảu buổi thuyết trình thay đổi mỗi tuần. Trong khi học viên khóa Pre-Employment và Flight Attendant Training chuẩn bị cho buổi Thuyết trình chủ đề phỏng vấn thì học viên Post-Employment thể hiện khả năng sáng tạo của mình bằng bài thuyết trình kế hoạch kinh doanh hoặc nghiên cứu thị trường.

Các khóa học Business English ở MONOL không chỉ giúp học viên tăng cường sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong môi trường toàn cầu. Các khóa học này cũng giúp học viên trau dồi khả năng trong việc thực hiện các nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch kinh doanh và khuyến khích tư duy phản biện.

Share.

Leave A Reply