Trãi nghiệm Green House tại MONOL

Thích thú khám phá ngôi nhà xanh của MONOL, những mầm xanh của dưa leo, cà chua đang lớn. Đây là thành quả của học viên và các quản lý của trường.

Cùng đến và trãi nghiệm Green House tại Monol nhé!

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr