TOEIC

Đặc điểm chương trình

  • Chương trình thiết kế cho 16 tuần học bao gồm các môn chính thức và môn thực hành
  • Bao gồm 2 phần là nghe và đọc hiểu
  • Cung cấp các bài học bổ trợ thông qua các môn tự chọn
  • Cung cấp các bài học giới thiệu tổng quát, thực hành liên quan đến kỳ thi TOEIC cũng như chuyên sâu về ngữ pháp, từ vựng và các hoạt động giao tiếp nói chung.
  • Đem đến hệ thống từ vựng trong kỳ thi TOEIC và các chiến lược làm bài thi chi tiết để tránh chọn đáp án sai, xác định đáp án chính xác.

Hai kỳ đầu tiên trong khoá TOEIC bao gồm chủ yếu là các môn học xoáy quanh kỳ thi TOEIC cũng như các chiến lược và phương pháp trả lời câu hỏi. Bên cạnh đó còn có những buổi thảo luận trong lớp học và nhiều bài tập thực hành, ứng dụng giúp học viên có thể cải thiện các kỹ năng, từ vựng, ngữ pháp và điểm số.

Khoá học

Introduction to TOEIC

Trình độ

TERM I

TERM II

Nội dung

Tập trung giảng dạy phương pháp giải đề thi TOEIC tất cả các kĩ năng

Thời gian học

Lên đến 10 giờ 30 phút/ ngày (bao gồm lớp học 1:1 và lớp tùy chọn)

 

 

 

Lớp học 1:1 (7 giờ)

Listening 3 & 4 – Conversations (3) & Talks (4) (1H)
Reading 7 – Reading Comprehension (1H

Chọn một trong các môn sau:
a. Vocabulary
b. Discussion
c. Reading
d. Listening

Chọn một trong các môn sau:
a. Vocabulary
b. Discussion
c. Reading
d. Listening

Điểm số TOEIC

500

600

 

 Giai đoạn TOEIC Practice

 

Khoá học

                                        TOEIC Practice

Trình độ

TERM I

TERM II

Nội dung

tập trung thực hành giải các đề thi thử, phân tích đề thi và chiến thuật xử lý đề thi

Thời gian học

Lên đến 10 giờ 30 phút/ ngày (bao gồm lớp học 1:1 và lớp tùy chọn)

 

 

 

Lớp học 1:1 (7 giờ)

Listening 3 & 4 – Conversations (3) & Talks (4) (1H)
Reading 7 – Reading Comprehension (1H)

Full TESTS - thực hành giải đề thi (2H)
* Full tests được thực hiện vào mỗi hai ngày

Listening 1 – Photographs (1H)
Listening 2 – Question-Response (1H)
Reading 5 & 6 – Incomplete Sentences (5)
& Text Completion (6) (1H)

Điểm số TOEIC

700

800

 *Học viên có thể lựa chọn môn học trong số 4 môn tự chọn theo hình thức học 1:1

Hai học kỳ sau của chương trình TOEIC tập trung vào kỹ năng nghe và đọc hiểu. Học viên sẽ tiến hành kiểm tra ba lần/ tuần đồng thời tham gia thảo luận để lắng nghe phản hồi của giáo viên về bài thi và chỉnh sửa lỗi sai.

HỌC KỲ

3 VÀ 4

Subjects
(Core)
5 giờ

Group
Practice

Listening 1 – Photographs
Listening 2 – Question-Response
Reading 5 & 6 – Incomplete Sentences (5)
& Text Completion (6)

1:1
Practice

Listening 3 & 4 – Conversations (3)
& Talks (4)
Reading 7 – Reading Comprehension

Thi thử 1:1
2 giờ

*FULL TESTS

Total Class hours

7 1:1

* Full test diễn ra mỗi ngày và trả kết quả ngay hôm sau để học viên có thể tham gia thảo luận, biết được lỗi sai và điều chỉnh. Việc này diễn ra trong lớp học nhóm theo đội hình ngày thường khi học viên tham gia các lớp nhóm.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr