Tiếng Anh thương mại khóa học định hướng

Phòng tiếng Anh thương mại thông báo buổi định hướng cho những người quan tâm vào ngày 30 Tháng Một năm 2015 tại phòng Hội nghị B4 từ 17:00-18:00. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ phòng tiếng Anh thương mại.

brochure_invitation2

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr