Các bài viết trong mục Thông báo

Lễ công bố tháng tám

Lễ công bố tháng tám

Xin được thông báo chính thức rằng các lớp học sẽ nghỉ trong những ngày sau đây : 21 tháng 8 (Thứ 6) - Ngày Ninoy Aquino 31 tháng 8 (thứ 2) - Ngày National Heroes. Sẽ không có lớp học bù cho các ngày lễ này. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ dài !

Tiếng Anh thương mại khóa học định hướng

Tiếng Anh thương mại khóa học định hướng

Phòng tiếng Anh thương mại thông báo buổi định hướng cho những người quan tâm vào ngày 30 Tháng Một năm 2015 tại phòng Hội nghị B4 từ 17:00-18:00. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ phòng tiếng Anh thương mại.

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr