Thầy ELMER và trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Hình ảnh thầy ELMER- Trường Anh ngữ Monol tràn ngập trên Đại Học Sư Phạm Hà Nội rồi các bạn ơi! Tham gia lớp học với thầy ngoià các lớp học cùng các bạn sinh viên hô nay thầy còn tham gia giảng dạy các giảng viên tại trường nữa đấy. Cùng xem qua các hình ảnh của thầy ELMER cùng các thầy cô giáo nhé!

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr