Pre-employment

Chương trình Pre-employment nhằm trang bị cho học viên những cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt là phỏng vấn. Môn học tập trung cải thiện kỹ năng viết và nghe với  vốn từ vựng liên quan đến thương mại, song song đó, giáo viên sẽ hướng dẫn bạn làm cách nào để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng tương lai.

Tổng hợp

Khoá học Pre- Employment
      Cover Letter and Resume Writing (2 giờ)
      Company Background Research (1 hour)
Học kỳ 1 Lớp1 :1 7 giờ Standard Job Interview 1 (2 hours)
      Group Discussion Interview 1 (1 hour)
      Presentation Interview 1 (1 hour)
Học kỳ 2 Lớp 1:1 7 giờ Essay Writing (2 hours)
Career Planning (1 hour)
Standard Job Interview 2 (2 hours)
Group Discussion Interview 2 (1 hour)
Presentation Interview 2 (1 hour)
  ·        Học cách tạo văn bản, làm hồ sơ xin việc, tự giới thiệu bản thân.
Nội dung ·        Cách thức trả lời phỏng vấn trong những trường hợp và ngữ cảnh khác nhau.
  Phỏng vấn trước camera, cách xử lý các tình huống khó khăn trong quá trình phỏng vấn xin việc, tạo hồ sơ xin việc ấn tượng

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr