Post-Employment

Post-employment là khoá học cải thiện các kỹ năng tiếng Anh như viết, đọc và quan trọng hơn hết là sự tự tin. Nó cũng đào tạo khả năng thuyết trình trong kinh doanh và các chiến lược quảng cáo cũng như giao tiếp hiệu quả trong môi trường công sở.

Môn học

Khoá học

Post- Employment

 

 

Học kỳ 1

 

 

 

 

Lớp1 :1

 

 

 

 

7 giờ

 

 

Môn học

Business Correspondence (2 hours)

Business Reading 1 (1 hour)

Business Presentation and Plan (2 hours)

Business Communication 1 (2 hours)

Học kỳ 2

Lớp 1:1

7 giờ

Môn học

Reports, Newsletters, Press Releases and Blogging (2 hours)

Business Reading 2 (1 hour)

Marketing and Advertising Campaign (2 hours)

Business Communication 2 (2 hours)

 

 

Nội dung

 

Cách viết báo cáo trong môi trường làm việc, viết thư thương mại, học cách thuyết trình, tiếng Anh sử dụng trong hội họp. Ngoài ra học viên còn được học thêm và các chiến dịch quảng cáo

Đối thoại trong kinh doanh, giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp trong môi trường đàm phán kinh doanh

Thuyết trình trước camera và các giám khảo

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol 

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr