Ngày đầu tiên ở Monol

Những hoạt động trong ngày đầu tiên ờ Monol

Thứ bảy

20: 00-01: 00

Đón học viên tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino

Chủ Nhật

01: 30 06: 00-07: 00

 

07: 00-08: 00

08: 00-12: 00

12: 00-13: 00

13: 00-14: 00

14: 00-18: 00

Khởi hành từ sân bay đến Baguio (thời gian dự tính đến trường Monol)

Bữa ăn sáng

Nghỉ ngơi

Bữa trưa

Sơ lược định hướng cho học viên

Tham quan Thành Phố

Thứ Hai

08: 3013: 00-15: 00

 

15: 00-16: 00

16:00 trở đi

Bài kiểm tra đầu vào và buổi nói chuyện định hướng

Đóng SSP và tiền đặt cọc

Thời gian tự do

Thứ ba

06:30 trở đi

Bắt đầu học

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr