MONOL - Thông tin tổng quan về môi trường học tập

1. Quản lý lịch học (và quản lý học viên)

Việc quản lý và lên lịch cho học viên Monol được thực hiện tại Văn phòng quản trị (Ban chấp hành). Theo quy định của phòng ban cơ sở, việc sắp xếp cho học viên được thực hiện bằng cách lên lịch và các văn bản theo yêu cầu cá nhân của học viên.

 

Phòng quản trị khóa học General ESL sắp xếp lịch học

 

Phòng quản trị IELTS lên lịch học cho các khóa IELTS và TOEIC

 

Phòng quản trị Business lên lịch học cho khóa học Business

 

2. Lịch kiểm tra học viên mới, sắp xếp lớp học

Thông thường, học viên mới được nhận sẽ tham gia bài kiểm tra trình độ. Lịch kiểm tra bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng được tổ chức như sau :

 

Nội dung kiểm tra

Địa điểm

Thời gian

Writing&Grammar

Phòng học B4

50phút

Reading&Speaking

Phòng học B4

30 phút

Listening

Phòng học B4

20 phút

 

Bài kiểm tra trình độ bình thường sẽ kết thúc vào lúc 11h30. Lịch học sẽ được sắp xếp tương ứng trình độ cho các lớp nhóm (Speaking, Writing, Pronounciation) và các lớp 1:1 (Listening, Reading). Mặc dù trong các lớp nhóm trình độ các học viên là khác nhau trong từng kỹ năng, tuy nhiên các bài học nhóm luôn đảm bảo chung một trình độ. Vào buổi tối, tất cả các học viên có thể kiểm tra lịch học của họ và các lớp chính thức sẽ được bắt đầu vào ngày tiếp theo.

3. Thủ tục thay đổi lớp học

Giáo viên Trưởng sẽ phụ trách việc thay đổi lớp học trong mỗi khóa học. Sau khi học viên đưa ra một lý do hợp lý và được công nhận, việc thay đổi các lớp học sẽ diễn ra.

 

4. Quy chế vi phạm và hình phạt

Khi vắng mặt một buổi học, học viên sẽ phải bị phạt tự học cuối tuần, khi đó, học viên sẽ không được ra ngoài vào cuối tuần. Ngoài ra, khi 3 lần đi muộn 15 phút sẽ bị xem như là một lần vắng mặt và cũng phải tham gia buổi tự học cuối tuần.

 

5. Những khó khăn cụ thể trong nội dung khóa học

Trong khóa học General ESL, học viên cần làm các task trong quyển bài tập.

 

Vở bài tập cho học viên khóa ESL

 

Đối với các khóa học khác, thực hiện các task theo yêu cầu của các giáo viên. Trong trường hợp của sinh viên IELTS có thể tận dụng lợi thế này thông qua quyển bài tập phụ. Đối với khóa học Business, học viên cần làm bài thuyết trình hàng tuần.

 

Bài thuyết trình của học viên Business English

 

Buổi thảo luận và phỏng vấn nhóm của học viên Monol

 

6. Chương trình đào tạo sau giờ lên lớp

Tại Monol có tổ chức 3 lớp học vào buổi tối: IELTS SPEAKING, TOEIC SPEAKING, PHỎNG VẤN XIN VIỆC. Học viên có thể chọn 1 trong 3 lớp này và tham gia 2 giờ 1 ngày.

Học viên cũng có thể tham gia các lớp tiếng Anh ngắn hạn theo chương trình Sparta trong một chương trình học đặc biệt được tổ chức trong 3 giờ 30 phút từ 7:00pm đến 10:30pm

 

 

SPARTA

Mục đích

Học viên muốn thử sức với chương trình Sparta

Học viên vẫn muốn học sau giờ lên lớp

Khóa học

General ESL

Thời gian

3 tiếng 30 phút
(19:00-21:00 + 21:00-22:30 (A) or 22:00-23:30 (B)

Nội dung

Học MEC
Nội dung của khóa học MEC

  1. Đọc to (19:00-21:00)

* Nghe và viết lại thông qua việc đọc và hiểu bằng cách đọc to. Những điều được dạy trong lớp ban ngày sẽ được sử dụng

。Để chuẩn bị cho lớp học, học viên cần hiểu 3 đến 5 nội dung cụ thể

  1. Từ vựng 20:00-20:30)

* Mỗi ngày học 10 từ mới và sẽ kiểm tra những từ này. Đối với những từ này, học viên cần phải đặt câu

* Phải chuẩn bị trước khi vào lớp

  1. Kiểm tra 10 từ vựng mỗi ngày (20:30-20:50)

*Thứ 6 hàng tuần học viên sẽ phải kiểm tra 50 từ đã học trong tuần.

  1. Bài tập về nhà (21:00-22:30 hoặc 22:00-23:30)

Học viên trong thời gian này có thể làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau

 

Đối với hình thức ký túc xá 3+1, học viên có thể có 4 giờ thảo luận tại phòng với giáo viên trong 1 tuần.

 

Buổi thảo luận nhóm có giáo viên hướng dẫn tại Monol

 

7. Đánh giá giáo viên

Monol có hệ thống đánh giá các giáo viên thông qua các môn học, nhờ đó có thể nâng cao trình độ giáo viên thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu. Học viên có thể đánh giá khả năng của giáo viên.

 

8. Cách thức tổ chức kiểm tra

Đối với khóa General ESL, ngày kiểm tra là ngày thứ sáu cuối cùng của khóa học. Điểm tổng kết học viên sẽ được chia như sau: kết quả thi (30%), chuyên cần (30%), nộp bài tập về nhà (25%), cộng với việc tham dự (15%). Kết quả cuối cùng sẽ được tính để xét trình độ học viên và xác định nhu cầu cho các khóa học tiếp theo của học viên.

Đối với khóa học IELTS và TOEIC, bài kiểm tra sẽ được tổ chức 1 lần 1 tuần và đánh giá bởi các giáo viên từng kỹ năng. Đối với khóa học tiếng Anh thương mại, điểm tổng kết dựa trên bài thuyết trình hàng tuần và bài tập về nhà.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr