Lịch sử hình thành và phát triển

2014

 • Hình thành chương trình giảng dạy Intensive Speaking ESL và TOEIC Listening & Reading.

2013

 • Hoàn thiện chương trình General ESL mới.

2011

 • Thành lập tổ chức Quốc tế chuyên trách các chương trinh đảm bảo cho học viên có mong muốn du học nước ngoài.

2010

 • Thành lập lớp EMONOL Online English

2008

 • Là một trong những trung tâm Anh ngữ được khuyên học bởi Bộ Du lịch Philippines.
 • Khánh thánh toà nhà MONOL thứ tư trên đường Tacay, Pinsao Proper Barangay, Baguio
 • Liên kết giảng dạy khoá ngôn ngữ cho học viện Kỹ thuật số Yonam

2007

 • Mở thêm cơ sở MARTIN ở thành phố Baguio
 • Liên kết giảng dạy khoá ngôn ngữ cho đại học Jinju Gyeongsang
 • Được đánh giá là học viện ngôn ngữ xuất sắc và được khuyên học bởi HANKUKILBO, SPORTS SEOUL, HERALD BUSINESS, MAEIL BUSINESS, KOREA ECONOMY 21

2006

 • Liên kết giảng dạy khoá ngôn ngữ cho trung tâm ngoại ngữ Đại học Jinju

2005

 • Mở cơ sở BRENTWOOD ở thành phố Baguio

2004

 • Hình thành Junior English Camp

2003

 • Chính thức ra mắt như một trung tâm đào tạo ngôn ngữ tại Baguio
 • Được công nhận và cho phép giảng dạy bởi Cơ quan Giáo dục và Phát triển kỹ năng Philippines (TESDA) và Ủy quyền của Cục quản lý nhập cảnh Philippines
loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr