Lịch đón học viên 2015- 2016

Lịch đón học viên 2015- 2016

pick-up dates 2015

Tháng giêng 10 Tháng bảy 25
Tháng hai 7 Tháng tám 22
Tháng ba 7 Tháng chín 19
Tháng tư 4 Tháng mười 17
Tháng năm 2, 30 Tháng mười một 14
Tháng sáu 27 Tháng mười hai 12

pick-up2016

Tháng giêng 9 Tháng bảy 23
Tháng hai 6 Tháng tám 20
Tháng ba 5 Tháng chín 17
Tháng tư 2, 30 Tháng mười 15
Tháng năm 28 Tháng mười một 12
Tháng sáu 25 Tháng mười hai 10

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr