Lễ công bố tháng tám

Xin được thông báo chính thức rằng các lớp học sẽ nghỉ trong những ngày sau đây :

21 tháng 8 (Thứ 6) - Ngày Ninoy Aquino
31 tháng 8 (thứ 2) - Ngày National Heroes

Sẽ không có lớp học bù cho các ngày lễ này.

Hãy tận hưởng kỳ nghỉ dài !

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr