Khoá Tiếng Anh Thương Mại (Business English)

Để có thể nắm thêm thông tin chi tiết về khoá học bạn đăng ký, MONOL sẽ làm rõ nội dung chương trình hơn để học viên có thể nắm rõ được tất cả các thông tin và nội dung chính về khoá học tiếng Anh thương mại (Business English).

Khoá học tiếng Anh thương mại (Busines English): Chính là khoá học được thiết kế chuyên sâu về các cách diễn đạt, từ vựng được vận dụng trong các buổi làm việc, kinh doanh hay thoả luận giữa các đối tác khác nhau mà đòi hỏi những chuẩn mực riêng trong kinh doanh.

Hiện tại Monol cung cấp 3 nội dung khoá học khác nhau trong chương trình tiếng Anh thương mại: Gồm Chuẩn bị xin việc (Pre Employment), Tiếng Anh thương mại/ công sở  (Post Employmet), tiếng Anh dành cho tiếp viên hàng không (Flight Attendant Training).

Mỗi ngày học viên sẽ tham gia 7 tiết học một kèm một (1:1)

Vào thứ sáu hàng tuần học viên được tham gia các hoạt động thuyết trình vào thảo luận nhóm.

Cứ 4 tuần thì học viên được tham gia thảo luận và thuyết trình 3 lần vào thứ sáu hàng tuần và 1 tuần vào ngày thứ sáu còn lại học viên vẫn tham gia các lớp học một kèm một như thường ngày.

Khoá học tiếng Anh thương mại được khai giảng hai lần mỗi tháng, và có ngày khai giảng cố định do Monol sắp xếp.

Khi tham gia khoá học Business, yêu cầu học viên phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Vượt qua được bài kiểm tra tiếng Anh thương mại đầu vào của Monol

- Tất cả các học viên đã hoàn thành khoá học Essential ESL, Intensive Speaking ESL , trình độ Intermediate.

-học viên có thể lựa chọn đăng ký một trong ba khoá học trên là Pre- Employment, Post- Employment, Flight Attendant training. Mỗi khoá học được thiết kế trong vòng 8 tuần học.

Nếu học viên bị giới hạn về thời gian học tập có thể đăng ký 1 kỳ của khoá học là 4 tuần. Tuy nhiên học viên không được bỏ qua kỳ 1 mà đăng ký kì 2 của khoá học.

Lớp học đặc biệt (3 giờ 30 phút) : Lớp buổi sáng 30 phút .Lớp phát âm, các mẫu câu, từ vựng từ (6:30-07:00), ngữ pháp tiếng Anh (17:00-18:00), lớp học buổi tối (19:00-21:00) nội dung học là các chương trình IELTS, TOEIC, thực hành phỏng vấn ... Trong trường hợp học viên không đăng ký lớp nào thì sẽ tham gia tự học.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr