Khoá IELST đảm bảo

 

Điểm đảm bảo

Đạt 5.5 trong 12 tuần nếu đầu vào 4.0

Đạt  6.0 trong 12 tuần nếu đầu vào 5.0

Đạt  6.5 trong 12 tuần  nếu đầu vào 6.0

Yêu cầu

(A)   Học viên phải có chứng chỉ hoặc các bằng cấp tương đương 4.0 hoặc hơn

(B)   Học viên phải tham dự đủ các bài thi thử và đạt từ 4.0 trở lên

Điều kiện

(A)   Học viên phải có chứng chỉ SAT trong vòng 3 tháng trở lại (Qúa 3 tháng không được công nhận)

(B)   Học viên có chứng nhận quá 3 tháng sẽ tham gia thi thử và được chấp nhận nếu đạt từ 4.0 trở lên

Nghĩa vụ

·       Tham gia lớp học  95%

·       Hoàn thành bài tập 95%
·       Tham gia 95% bài thi thử trong suốt quá trình học
·       Tham gia thi chính thức vào tuần học thứ 10

.      Nếu học viên không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, các quyền lợi của khoá đảm bảo sẽ tự động huỷ.   

Lợi ích

·         Miễn lệ phí thi chính thức
·         Hoàn tiền nếu không đạt được mức điểm mục tiêu

 

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr