Kế hoạch du lịch cùng học viên

Sắp tới đây MONOL chúng tôi đang có kế hoạch tổ chức một chuyến đi du lịch cho tất cả các học viên vào ngày 14/01, nhằm vào thứ bảy. Tuy nhiên trước khi thực hiện kế hoạch và để có thể tổ chức chuyến đi một cách tốt đẹp nhất, đầu tiên chúng tôi mong muốn có thể nhận được sự đống góp ý kiên từ phía các bạn.

Hy vọng cuộc khảo sát này, có thể giúp chúng ta có khoảng thời gian đáng nhớ vào cuối tuần! 

Nơi nào bạn nghĩ là địa điểm dừng chân tiếp theo. 

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr