Intensive Speaking ESL

Đặc điểm của chương trình

Tập trung nhiều vào việc phát triển kỹ năng nói. Đay là một khoá học đặc biệt với tất cả các tiết học là 1:1 nhằm tăng mức độ tương tác giữa giáo viên và học viên. Khoá học cũng được chia thành ba cấp độ Elementary (căn bản), Intermediate (trung cấp) và Advanced (cao cấp)

Trình độ

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 1

Kỳ 2

Thời gian học

Lên đến 7 giờ 30 phút (bao gồm lớp 1:1 và lớp học tùy chọn)

Lớp học 1:1
(4 giờ)

English Communication Development (2H)
Developing Basic Comprehension (1H)
Picture Description (1H)

Lớp học tùy chọn (3giờ 30 phút)

Morning Class (6:30 - 7:00)
Grammar Class (17:00 - 18:00)
Night Class (19:00 - 21:00)

Điểm số IELTS

4.0

5.0

6.0

Thời lượng học một ngày bao gồm 4 tiết học 1:1 (bắt buộc) và 3 tiết học tùy chọn (học viên có thể tham gia hoặc không).

Ngoài những lớp học chính thức mỗi ngày, học viên còn tham gia các ớp học tùy chọn (kéo dài 3 giờ 30 phút): bao gồm:

  • Lớp buổi sáng: 30 phút (luyện phát âm, ngữ pháp)
  • Lớp Ngữ pháp: 60 phút (từ 17:00 – 18:00)
  • Lớp buổi tối: 2 giờ (IELTS Speaking, TOEIC Speaking, Job Interview), hoặc Tự học nếu học viên không muốn tham dự các lớp học thêm.

 

Môn học

Mô tả

Lớp 1:1

2 giờ

English Communication Development (ECD)

Cung cấp cho học viên những cơ hội giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Môn học giới thiệu các chức năng ngôn ngữ khác nhau cần thiết để ứng dụng trong giao tiếp và trao đổi thông tin hàng ngày, thúc đẩy việc mở rộng vốn từ và cấu trúc câu một cách hiệu quả.

1 giờ

Developing Basic Communication (DBC)

Tập trung nâng cao khả năng hiểu cho cả hai kỹ năng Nghe và Đọc

1 giờ

Picture Description (PD)

Thúc đẩy việc mở rộng vốn từ thông qua hình ảnh và thôi thúc học viên sử dụng tiếng Anh để diễn đạt.

 

Các bài kiểm tra:

Kiểm tra đầu vào: cho học viên mớ trong ngày đầu tiên nhập học

Kiểm tra 2 đến 4 lần/tháng theo tài liệu học tập

 Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr