HOT!HOT!Thông báo tháng 10 cho khoá học tiếng Anh Thương Mại

Chuẩn bị đón tin vui vào đầu tháng 10, MONOL đã bắt đầu cập nhật thông tin, chính sách thay đổi cho khoá học tiếng Anh thương mại.

MONOL chính thức thông báo bắt đầu từ ngày 03-10-2016 riêng đối với khoá học Business English sẽ cung cấp 7 giờ học man to man (1:1) mỗi ngày cho tất cả các chương trình đào tạo của khoá tiếng Anh thương mại như Pre Employment (chuẩn bị xin việc), Post Employent (tiếng Anh thương mại/ công sở), Flight Attendant Training (tiếng Anh cho tiếp viên hàng không). Hơn nữa, khoá học sẽ được mở ra mỗi hai tuần hoặc mỗi kỳ A và B, cùng với những thay đổi này, học phí cho khoá học sẽ là 950$/4 tuần (không bao gồm phí ăn ở)

Cùng với thông báo trên, vui lòng hướng dẫn các học viên đăng ký khoá học tiếng Anh thương mại bắt đầu từ hôm nay sẽ áp dụng chương trình giảng dạy và học phí mới. Mặt khác những học viên đã đăng ký khoá học và sẽ bắt đầu trong và sau 03-10 sẽ được học chương trình mới nhưng không được thanh toán lại chi phí chênh lệch.

Nổ lực thay đổi và làm mới mình theo chiều hướng tích cực mỗi ngày, MONOL đang ngày càng khẳng định chất lượng đào tạo cũng như đầu tư cở sở vật chất của mình.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr