Flight Attendant Training

Chương trình này áp dụng cho các học viên mong muốn trở thành tiếp viên hàng không. Nó giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp, trang bị cho học viên những khả năng liên quan đến nhiệm vụ của một tiếp viên hàng không và huấn luyện họ thực hành một cách hiệu quả.

Môn học

Trình độ

Term 1

Term 2

Thời gian học

Lên đến 10 giờ 30 phút (bao gồm lớp 7 lớp 1:1 và 3h30p lớp học tùy chọn)

 

FA Listening 1

FA Listening 2

Lớp học 1:1 (7 giờ)

FA Writing 1

FA Writing 2

 

FA English 1

FA English 2

 

FA Interview 1

FA Interview 2

 

Học cách tự giới thiệu bản thân, học tiếng Anh sử dụng trong môi trường hàng không

Trình độ

Term 1

Term 2

Thời gian học

Lên đến 10 giờ 30 phút (bao gồm lớp 7 lớp 1:1 và 3h30p lớp học tùy chọn)

 

FA Listening 1

FA Listening 2

Lớp học 1:1 (7 giờ)

FA Writing 1

FA Writing 2

 

FA English 1

FA English 2

 

FA Interview 1

FA Interview 2

 

Học cách tự giới thiệu bản thân, học tiếng Anh sử dụng trong môi trường hàng không

 Nội dung

Thực hành trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, thực hành sử dụng tiếng Anh trong môi trường hàng không

 

Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong công việc, như giao tiếp với khách hàng, hỗ trợ khách hàng, xử lý các tình huống trong ngành hàng không.

 

Học cách Nghe hiểu, đối thoại với các khách hàng đến từ các quốc gia khác nhau, cách giao tiếp với những khách hàng mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr