Đột nhập bữa ăn chính thức tại MONOL

Cùng Phil English đột nhập vào nhà ăn cử Monol nào. Bên cạnh những thực phẩm Monol mua ngoài thị trường còn có rau xanh do chính học viên và các giáo viên chăm sóc, đưa vào bữa ăn. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi!!

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr