Điểm khác biệt giữa chương trình sparta và self-sparta

 

Sparta

Self-Sparta

Mục tiêu

  • Dành cho học viên mong muốn học thật nghiêm túc
  • Học viên muốn được kiểm soát học tập chặc chẽ
  • Học viên muốn tự do chọn thời gian tự hoc
  • Học viên muốn có thời gian sau giờ học

Nội quy chung

Cùng chương trình giảng dạy General ESL: Regular ESL và Intensive Speaking ESL

Có thể thay đổi chương trình mỗi 4 tuần học

Chính sách và quy định chung của nhà trường

Chương trình

Regular ESL

Regular ESL (1) hoặc Intensive Speaking ESL (2)

Giờ

học

7 giờlớp học chính thức

2 giờlớp tự chọn

(Thào luận nhóm (1:1) + Ngữ pháp (nhóm)

7 giờlớp học chính thức

(1)4 giờ lớp chính thức

(2)2 giờ lớp tự chọn

(Thảo luận nhóm (1:1) + Ngữ pháp (nhóm)

Tự học

3 giờ 30 phút

(19:00-21:00 +21:00-22:30 (A) hoặc

22:00-23:30 (B)

Chủ động sắp xếp thời gian tự học (học tại lớp học, phòng tự học vào ban đêm)

Chi tiết

   1. Thời gian tự học bình thường : 2 giờ từ T2 –T6

   2. Sau 2 giờ tự học, học viên có thể lựa chọn option A hoặc B cho 1 giờ 30 phút tự học còn lại

Lưu ý:

* Nếu học viên muốn học liên tục, chọn option A

* Nếu học viên muốn có thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, chọn B

* Học viên tham gia vào chương trình học 3+1 nên chọn B.

* Chương trình thể dục tổ chức từ 17:00 -21:00

Học viên có thể tự chọn học tại lớp học hoặc học tại phòng ký túc xá. Lưu ý: Học viên có 1 lớp tự chọn từ

19:00 - 21:00. Bạn có thể chọn: Luyện nói TOIEC, luyện nói IELTS hay phỏng vấn xin việc

* Chương trình thể dục tổ chức từ 17:00 -21:00

Tự học
như thế nào

Chương trình học MEC (áp dụng cho tất cả học viên đang theo học)

Học viên trong chương trình MEC học những gì?

    1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (19:00-20:00):

* Học viên đọc trong khi nghe và đọc lớn thành tiếng không chỉ giúp luyện đọc mà còn hiểu nghỉa nội dung bài khi đọc. Thảo luận trong lớp cũng nằm trong phạm vi hoạt động này

*Học viên đọc thêm những nội dung bài học liên quan từ 3 đến 5 ngày để chuẩn bị cho bài học mới và tổng hợp lại kiến thức từ bài đã học.

    2. TỪ VỰNG (20:00-20:30):

* Một ngày học viên có 10 từ vựng cần nhớ. Với những từ này, họ sẽ phải hoàn thành 10 câu tương ứng để giúp hiểu rõ nghĩa của từ

* Học viên nên học thuộc từ vựng trước khi đến lớp

    3. KIỂM TRA HẰNG NGÀY (20:30-20:50): 10 từ vựng

*Học viên có bài test 50 từ vựng hằng tuần vào T6 để kiểm tra việc ghi nhớ từ vựng

    4. BÀI TẬP (21:00-22:30 or 22:00-23:30):

Đây là thời gian mà học viên hoàn thành bài tập về nhà của mình. Học viên cũng đươc khuyến khích dành thời gian chuẩn bị cho bài học ngày mai nhằm mang hiệu quả và tương tác cao trong giờ học.

Các lựa chọn:

– Tự học

– Lớp buổi tối

– MEC study

Học viên trong chương trình MEC học những gi?

 

    1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (19:00-20:00):

* Học viên đọc trong khi nghe và đọc lớn thành tiếng không chỉ giúp luyện đọc mà còn hiểu nghỉa nội dung bài khi đọc. Thảo luận trong lớp cũng nằm trong phạm vi hoạt động này

*Học viên đọc thêm những nội dung bài học liên quan từ 3 đến 5 ngày để chuẩn bị cho bài học mới và tổng hợp lại kiến thức từ bài đã học.

    2. TỪ VỰNG (20:00-20:30):

* Một ngày học viên có 10 từ vựng cần nhớ. Với những từ này, họ sẽ phải hoàn thành 10 câu tương ứng để giúp hiểu rõ nghĩa của từ

* Học viên nên học thuộc từ vựng trước khi đến lớp

GHI CHÚ:

Học viên theo chương trình Self –Sparta được chủ động quản lý thời gian học của mình cho dù bạn chọn lớp nào để tự học và không có giám sát sau giờ học chính thức

 Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr