Địa điểm vui chơi VIGAN tại thành phố BAGUIO

Ngoài những giờ học căng thẳng tại trường, các học viên còn có thể thăm thú những địa điểm vui chơi khác như Vigan, Hundred Island... Học tập kết hơp vui chơi tại Monol.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr