Đăng ký

  • Học viên được khuyến khích đăng ký qua các tổ chức, văn phòng tư vấn liên kết với Monol. Ngoại trừ trường hợp cần thiết, nếu không có thể đăng ký trực tiếp qua công ty tư vấn , trường Monol tại Philippines không hỗ trợ giải quyết.
  • Thời gian tối thiểu đăng ký khóa học tại trường là 8 tuần
  • Các khóa học ESL cao cấp ( IELTS, Business English và TOIEC) đều yêu cầu kiểm tra trình độ đầu vào. Kiểm tra đầu vào khóa IELTS được thực hiện vào ngày đầu tiên của khóa học, trong khi khóa Business English học viên sẽ được thi vào tuần thứ 4 trong học kỳ
  • Các học viên muốn đăng ký học IELTS được khuyến khích học khóa General ESL và thi đầu vào ngay khi nhập học.
  • Việc thanh toán học phí sẽ hoàn tất trước 4 tuần khi học viên đến nhập học tại Philippines
  • Việc đăng ký học sẽ tự động hủy nếu học viên không thanh toán học phí trong thời gian quy định.
  • Trong trường hợp có vấn đề khi đăng ký nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Monol và đại lý chúng tôi có quyền miễn trừ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại.
  • Sau khi xác nhận đăng ký và hoàn tất đóng học phí, học viên phải gửi thông tin chuyến bay cho trường Monol chậm nhất 3 ngày trước khi đến Philippines. Mọi vấn đề chậm trễ thông tin chuyến bay đều phải thông báo với trường.
  • Nếu có thắc mắc về vấn đề đăng ký, vui lòng gửi email hoặc gọi ngay cho chúng tôi.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

Đăng ký

Đăng ký
loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr