Đặc điểm của khoá tiếng Anh thương mại

Đặc điểm của khoá tiếng Anh thương mại

  • Yêu cầu: Thời gian học ít nhất 8 tuần
  • Bao gồm 7 giờ học với 3 giờ 30 phút lớp tuỳ chọn mỗi ngày
  • Cung cấp ba khoá học: Pre-Employment, Post-Employment và Flight Attendant Training
  • Yêu cầu đạt từ 65 đến 100 điểm thi đầu vào hoặc hoàn thành cấp độ trung cấp của khoá học ESL.
  • Sách giáo khoa, tài liệu học tập được biên soạn bởi chính nhà trường
  • Có cơ hội cho học viên thuyết trình, lập kế hoạch kinh doanh, phỏng vấn xin việc
  • Huấn luyện học viên ứng phó với những thách thức có thể gặp trong môi trường làm việc khác nhau.

Thi đầu vào

  • Vượt qua bài kiểm tra đầu vào của khóa học tiếng Anh thương mại tại MONOL
  • Học viên đã hoàn tất trình độ Intermediate (Trung cấp) của khóa học Essential ESL hoặc Intensive Speaking ESL tại MONOL.

 Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr