Đặc điểm của IELTS

Đặc điểm của chương trình:

 • Yêu cầu: Thời gian học ít nhất là 8 tuần
 • Có 8 giờ học với 3 giờ 30 phút thực hành trong lớp tự chọn mỗi ngày
 • Cung cấp các môn tự chọn theo hình thức một kèm một để học viên có thể học tập chuyên sâu hơn, cải thiện các kỹ năng nhiều hơn.
 • Yêu cầu trình độ đầu vào phải đạt từ 4.0 trở lên hoặc tương đương với trình độ trung của chương trình General ESL.
 • Cung cấp khoá học 5 giờ một kèm một cho những học viên không đạt điểm đầu vào.
 • Tổ chức thi thử IELTS định kỳ để đánh giá khả năng của học viên
 • Hỗ trợ các công cụ làm kiểm tra
 • Đánh giá học viên thông qua các bài kiểm tra hằng tuần trong tất cả các môn học và thi thử định kỳ.
 • Cung cấp chương trình đảm bảo điểm cho những học viên mong muốn đạt được một mức điểm mục tiêu trong thời gian xác định.

KHOÁ

INTRODUCTION TO IELTS

IELTS PROPER

THỜI LƯỢNG

Kỳ 1
(4 tuần)

Kỳ 2
(4 tuần)

Kỳ 3
(4 tuần)

Kỳ 4
(4 tuần)

Kỳ 5
(4 tuần)

ĐIỂM IELTS

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

 

Môn học

CHƯƠNG TRÌNH

HÌNH THỨC

THỜI LƯỢNG

MÔN HỌC

INTRO TO IELTS
Giới thiệu về IELTS là giai đoạn đầu tiên của khoá học IELTS mà học viên sẽ học trong 2 học kỳ. Chương trình này bao gồm các môn về 4 kỹ năng tiếng Anh và giới thiệu cấu trúc bài thi IELTS cơ bản và các thủ tục thi cử lẫn cách trả lời các câu hỏi.

1:5

1 giờ mỗi môn

(5 giờ)

Reading Lecture

Listening Lecture

Speaking Lecture

Writing Task 1 Lecture

Writing Task 2 Lecture

1:1

1 giờ mỗi môn

(3 giờ)

*Elective Practice

*Elective Practice

*Elective Practice

IELTS PROPER


Dành cho những học viên đã làm chủ được các thủ tục, quy định thi cử và dạng thức của bài thi IELTS. Chương trình này bao gồm các môn thực hành, luyện tập. Trong suốt chương trình, học viên sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi các giáo viên giúp họ tự tin khi bước vào kỳ thi.

1:5

1 giờ mỗi môn

(5 giờ)

Reading Practice

Listening Practice

Speaking Practice

Writing Task 1 Practice

Writing Task 2 Practice

1:1

1 giờ mỗi môn

(3 giờ)

*Elective Practice

*Elective Practice

*Elective Practice

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÌNH THỨC

MÔ TẢ

MÔN CHÍNH:


Listening
Speaking
Reading
Writing Task 1
Writing Task 2

1:5
(Lecture)

Môn học giới thiệu những định nghĩa, các kiến thức cơ bản trong kỳ thi IELTS thực tế. Học viên được làm quen với các phương pháp tiếp cận và các chủ đề có thể ra thi song song với việc cải thiện các kỹ năng giao tiếp và từ vựng.

1:5
(Practice)

Môn học này chủ yếu là thực hành để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS thực tế. Học viên sẽ có hàng loạt bài tập và thực hành ngay tại lớp học, học viên còn được đào tạo để trả lời các câu hỏi như thể đang thi thực. Giáo viên cung cấp các gợi ý và chỉnh sửa để học viên cải thiện bài viết.

TỰ CHỌN

1:1

Các môn tự chọn học theo hình thức một kèm một với các môn học tuỳ theo sự lựa chọn của học viên. Học viên có thể chọn 3 trong số 5 môn mỗi kỳ.

 

Ngoài các lớp học chính thức , học viên còn được tham gia các lớp học tuỳ chọn kéo dài 3 giờ 30 phút mỗi ngày

 • Lớp buổi sáng: 30 phút (luyện phát âm, ngữ pháp)
 • Lớp Ngữ pháp: 60 phút (từ 17:00 – 18:00)
 • Lớp buổi tối: 2 giờ (IELTS Speaking, TOEIC Speaking, Job Interview), hoặc Tự học nếu học viên không muốn tham dự các lớp học thêm.

* Monol tổ chức thi IELTS cho học viên vào thứ sáu hàng tuần.

 Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr