Chương trình học xuất sắc

Chương trình giảng dạy toàn diện

Dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy

Một trong những nền tảng quan trọng nhất của học viện là sự đa dạng các khóa học, được hình thành nhờ đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy. Để phục vụ cho việc mở rộng thị trường của Monol, việc tạo ra một khuôn khổ toàn diện và có thể thích ứng văn hóa cho tài liệu của các khóa học là rất cần thiết.

Trong một thập kỷ, Monol đã phát triển mạnh trong việc cung cấp các khóa học tiếng Anh cho người không phải bản địa, học viện đã đạt được nhiều thành công, có đủ kinh nghiệm để tìm hiểu các thói quen học tập, năng lực, và văn hóa của cácsinh viên. Nhờ những nghiên cứu bổ sung, học viện cung cấp những tài liệu học tập đặc trưng cho một lượng sinh viên đa dạng. Hơn nữa, mỗi môn học có nhữnng phương pháp, khuôn khổ, và cách tiếp cận riêng nhưng  tất cả đều hướng tới việc sử dụng tiếng Anh trong và ngoài lớp học một cách thoải mái hơn.

 Trường cũng cung cấp đa dạng các thể loại sách ohù hợp với chương trình học:

95 sách Regular ESL

18 sách Intensive Speaking ESL

64 sách IELTS

30 sách TOIEC

19 sách Business English

Link toi tung muc khoa hoc

 

Giáo viên có trình độ cao

Đào tạo giáo viên tổng quát

Monol có sáu giai đoạn tập huấn cho giáo viên từ tổng quát đến các khóa học và các môn học cụ thể hơn. Trong quá trình giảng dạy của giáo viên, dành ra tối thiểu một giờ một ngày dành cho các khóa đào tạo. Trong một khoảng thời gian một năm và hai tháng giảng dạy, giáo viên có thể tham gia một loạt các khóa đào tạo để thành thạo các khóa học.

Chuong trình đào tạo:Đào tạo đầu vào : 60 giờ/9 tuần

  • Đào tạo chứng chỉ khóa học ( chủ đề lớp 1:1) 20 giờ 1 tháng-6 tháng
  • Đào tạo ngữ pháp và phát âm nâng cao : 20 giờ 1 tháng-10 tháng
  • Đào tạo chứng chỉ khóa học (chú đế lớp theo nhóm) 40 giờ 2 tháng 11 tháng
  • Chứng chỉ môn học những môn học sau ESL (Post ESL)
  • Tiếp tục đào tạo : Đào tạo mở rộng.

Tổng cộng khoảng 180 giờ đào tạo cho giáo viên trong 1 năm và 2 tháng phục vụ trong học viện

Chính sách chỉ dùng tiếng Anh trong trường

Chính sách Chỉ dùng tiếng Anh được thi hành đối với giáo viên và học sinh ở khắp mọi nơi trong học viện. Thông qua đó, môi trường trở nên thuận lợi hơn cho việc tự nhiên trong giao tiếp bằng tiếng Anh, nhờ đó sinh viên không chỉ có cơ hội thực mà còn có thể cải thiện kỹ năng của họ.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr