Chương trình 3+1

Chương trình 3+1 tại trường Monol là chương trình sắp xếp sinh hoạt độc đáo với một giáo viên trong phòng. Như một sắp xếp đặc biệt về nề nếp sinh hoạt, người hướng dẫn sẽ thường xuyên tổ chức những hoạt động để làm phong phú thêm kinh nghiệm học tập và sinh hoạt với các bạn cùng phòng mình.

Hơn nữa, chương trình đã trở thành cầu nối của giáo viên và học viên trong việc thắt chặt tình bạn và hợp tác cùng phát triển giữa giáo viên và học viên

 

 Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol 

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr