Chúc Mừng Ngày Giaó Việt Nam Tại Monol

Lời cảm ơn từ sâu đáy lòng của học viên gửi đến tất các các giáo viên trường Monol. Cảm ơn sự nhiệt huyết, thân thiện dốc hết tình yêu thương với ngành đào tạo, Cảm ơn sự chân thành, xem học viên như bạn bè, lắng nghe lời tâm sự của học viên. Chúc tất cả các giáo viên gắn bó lâu dài với sự nghiệp đào tạo con người, và nhiệt huyết hơn nữa. HAPPY TEACHER S DAY.

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr