Chính sách hoàn trả

Sinh viên hủy bỏ hoặc giảm thời gian của chương trình học được trả tiền lại tùy thuộc vào ngày đưa ra yêu cầu hoàn trả. Hoàn lại tiền có thể nhận được từ các chi nhánh hoặc từ quản lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày chính thức hủy bỏ hoặc sửa đổi các chương trình học.

Điều quan trọng là sinh viên phải hiểu được chính sách hoàn trả tiền của học viện và làm đúng các thủ tục để tránh bất kỳ xung đột với sự sắp xếp lớp và chỗ ở.

 

Học viên muốn hủy bỏ chương trình học phải điền vào mẫu đơn Yêu cầu Hoàn phí. Sau khi nộp, quá trình thực thi và tiến hành hoàn trả sẽ được thực hiện trong vòng hai (2) tuần. Mặt khác, hoàn trả sẽ không được áp dụng cho những học viên bị đuổi học từ học viện do hành vi sai trái hay vi phạm nghiêm trọng khác.

Sau khi xem xét và duyệt những khoản được hoàn lại, các học viên sẽ được nhận được tiền hoàn lại từ các đại lý mình đã đăng ký.

Tất cả số tiền được hoàn lại dựa trên số tiền thực tế học viện đã nhận được. Như vậy, có thể có các khoản khấu trừ như phí giao dịch ngân hàng được áp dụng. Các chương trình khuyến mãi cũng được coi là khoản khấu trừ.

 

A. TRƯỚC KHI ĐẾN PHILIPPINES

   - Nếu học viên hủy bỏ chương trình ít nhất 1 tuần trước khi đến Philippines, họ sẽ nhận được một khoản hoàn lại đầy đủ trừ phí đăng ký ($ 100).

   - Mặt khác, học viên hủy khóa học trong vòng một tuần trước khi đến Philippines, 1 tuần phí ký túc xá và các lệ phí đăng ký ($ 100) sẽ được khấu trừ vào tiền hoàn trả.

 

B. TRONG QUÁ TRÌNH HỌC

 1. Các loại lệ phí không hoàn lại

    - Lệ phí đăng ký ($ 100)

    - Phí đưa đón ($ 50) ** phần này vẫn có thể được hoàn lại nếu học viên không sử dụng dịch vụ do các trường hợp bất khả kháng **

    - Đón cá nhân ($ 200) ** Chỉ có thể được hoàn lại nếu việc hủy bỏ dịch vụ được thực hiện trước ngày dự kiến ​​đón học viên **

    - Lệ phí nộp tại Philippines:

    - SSP

    - Lệ phí Gia hạn Visa và ACR I-Card

    - Phí sách giáo trình.

  2. Nếu học viên quyết định không tiếp tục chương trình học với Monol trong tuần đầu tiên của học kỳ đầu tiên tại học viện, họ có thể nhận được 100% số tiền hoàn trả kèm theo lệ phí SSP.

  3. Tiền hoàn lại cho học viên sẽ được dựa trên lịch học của Monol, không phụ thuộc ngày bắt đầu của học viên. Những học viên đã bắt đầu học kỳ sẽ không nhận được bất kỳ khoản hoàn lại nào cho học kỳ đó.

  4. Trước khi sang học kỳ tiếp theo, học viên nên tiến hành yêu cầu hoàn tiền ít nhất là một tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu. Khi được chấp nhận, học viện sẽ hoàn trả 100% tiền học phí và ăn ở.

  5. Mặt khác, học viên quyết định hủy bỏ trong vòng một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới sẽ bị khấu trừ số tiền bằng 1 tuần ở vào tiền hoàn trả.

  6. Thay đổi ký túc xá / khóa học

    - Đơn xin thay đổi ký túc xá hoặc các khóa học được thực hiện tại Phòng Tư vấn và Tiếp thị (CMD) vào buổi sáng ngày thứ Tư thứ 2 và thứ 4 trong một học kỳ.

    - Việc thay đổi thanh toán tiền ký túc xá và khóa học phải được thực hiện ở Philippines. Hoàn lại tiền cho những thay đổi này cũng sẽ được hoàn trả ngay tại Philippines.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr